ବ୍ୟାନର

ନିଷ୍କ୍ରିୟ

 • ସୁଞ୍ଚା ଡିସପୋଜେବଲ୍ କାଠ କଟଲିରି ସେଟ୍ |

  ସୁଞ୍ଚା ଡିସପୋଜେବଲ୍ କାଠ କଟଲିରି ସେଟ୍ |

  ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  ● ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ: ତୁମର ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଚାହିଦା ଏବଂ ବଦଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 100 କାଠ ଫଙ୍କ, 100 କାଠ ଛୁରୀ ଏବଂ 100 କାଠ ଚାମଚ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ତୁମେ 300 ଖଣ୍ଡ କାଠ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବ |
  Use ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିରାପଦ: ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବାସନଗୁଡିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିରି କାଠରେ ତିଆରି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ ଏବଂ ନିରାପଦ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ହାଲୁକା, ବଙ୍କା କିମ୍ବା ବିକୃତ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ;ଡିସପୋଜେବଲ୍ କଟଲିରିର ଉପରଟି ସରଳ ଏବଂ ଏଥିରେ କ extra ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ବୁର୍ ଥାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |
  ● ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଆକାର: କାଠ ଛୁରୀ ପ୍ରାୟ ମାପ କରିଥାଏ |6.5 ଇଞ୍ଚ / 16.5 ସେମି;କାଠ ଫଙ୍କ ପ୍ରାୟ ମାପ କରିଥାଏ |6.3 ଇଞ୍ଚ / 16 ସେମି;କାଠ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମାପ କରେ |6.3 ଇଞ୍ଚ / 16 ସେମି, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ;ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
  Occas ବ୍ୟବହାରର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର: ଏହି କାଠ କଟଲି ବାସନଗୁଡିକ ପାର୍ଟୀ, କ୍ୟାମ୍ପିଂ, ବିବାହ, ବାରବାଟୀ, ପିକନିକ୍, ମିଳନ, ପାରିବାରିକ ସମାବେଶ, କାର୍ନିଭାଲ୍, ଜନ୍ମଦିନ, ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ;ତୁମର ଅତିଥିମାନେ ଏହି ରୁଷ୍ଟିକ୍ କାଠ କଟଲିରିକୁ ଭଲ ପାଇବେ |
  Use ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁବିଧାଜନକ: ଏହି ଡିସ୍ପୋସେବଲ୍ କାଚ ଫ୍ଲାଟୱେର୍ ଡିସ୍ପୋସେବଲ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁବିଧା ଏବଂ ପରିଷ୍କାରତା ଆଣିପାରେ |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ:

  ● ସାମଗ୍ରୀ: ବାଉଁଶ / ବିରଞ୍ଚ କାଠ |
  ● ଲୋଗୋ: ଲେଜର ଖୋଦନ 、 ହଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ 、 ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଲୋଗୋ-ପୋଡା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |
  ● ପାଟର୍ନ: ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ 、 UV ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ୟାଟର୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |

 • ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସୁଞ୍ଚା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଡବଲ୍ ଟିପ୍ଡ୍ କପା କଦଳୀ |

  ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସୁଞ୍ଚା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଡବଲ୍ ଟିପ୍ଡ୍ କପା କଦଳୀ |

  ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
  ● ସୁଞ୍ଚାଙ୍କ ସୂତା ସ୍ ab ାବଗୁଡିକ ଚିକ୍କଣ, ଏକ ଦୃ tight ଭାବରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ସୂତା ଟିପ୍ ଯାହା ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, କପା ଟିପ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ |କପା ଧଳା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାରମୁକ୍ତ, ଏବଂ ମ middle ିରେ ଥିବା କାଠ ସ୍ ab ାବରେ କାଠ କଣ୍ଟା ନଥିବା ଏକ ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ଏବଂ ସ୍ ab ାବ ଉଚ୍ଚମାନର କାଠରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା କଠିନ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ |ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ନରମ ସୂତା ସ୍ ab ାବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ, ଅଣ-ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଚର୍ମର ବ୍ୟବହାର, କପା ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ |ଏହି ସ୍ ab ାବ୍ ତୁମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ |
  ● ବହୁମୁଖୀ |ଆମର ସ୍ ab ାବ୍ ବହୁମୁଖୀ |ଆପଣ ଏହାକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଖିର ପାଉଡର ଏବଂ ଆଖି ଛାଇରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ମଲମ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସାଲଭ୍ କ୍ଷତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଡାଇବା ପାଇଁ | କ୍ଷତକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଗାଯୋଗ |
  P 100PCS / ବାଉଁଶ ସ୍ ab ାବର ବ୍ୟାଗ୍ |ସୁଞ୍ଚା ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର କପା ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ କରେ |ଗୋଟିଏ କ୍ରୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିପାରେ |ଛୋଟ ଆକାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ବହନ କରିବା ଅତି ସହଜ |ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ, ଭ୍ରମଣ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଅତି ସୁବିଧାଜନକ |
  ● ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଏବଂ ଜ organic ବିକ, ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-କ୍ଷତିକାରକ, କ୍ଲୋରାଇନ୍ ମୁକ୍ତ |ଆମର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ସ୍ ab ାବ୍ ଉପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ |ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ ab ାବକୁ ଭଲ ପାଇବେ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦୟାକରି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |

 • ସୁଞ୍ଚା ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶ ଚୋପଷ୍ଟିକ୍ 9.4 ″ / 24cm ଲମ୍ବ |

  ସୁଞ୍ଚା ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶ ଚୋପଷ୍ଟିକ୍ 9.4 ″ / 24cm ଲମ୍ବ |

  ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
  ● ଉତ୍ପାଦର ଆକାରଏହି ବାଉଁଶ ଚପଷ୍ଟିକ୍ ଘର ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ;ଘରେ, ଭ୍ରମଣ, ଶିବିର, ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ପାର୍ଟୀରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
  ● ଉଚ୍ଚମାନର ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ |ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶ, କାଠ ପାଇଁ ସବୁଜ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିକଳ୍ପ;ବାଉଁଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଅବଶୋଷକ ନୁହେଁ, ଯାହା ରାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ, ବାଉଁଶ ଚପଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଡିସ୍ ୱାଶରେ ସିଧାସଳଖ ଧୋଇହେବ |
  ● ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗଳ ଚପଷ୍ଟିକ୍ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଆକୃତିର ଯତ୍ନର ସହିତ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଡିସ୍ ଧରି ରଖିବା ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ପରେ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ |ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଚପଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି |ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଚପଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚାଇନିଜ୍ ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠ ଚପଷ୍ଟିକ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |
  Sales ବିକ୍ରୟ ପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସଫା କରିବା ଟିପ୍ପଣୀ | ବାଉଁଶର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗୀନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ |ଆମର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଟେବୁଲୱେର୍ ଉପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ |ଆମେ ଏହି କାଠ ଡିସପୋଜେବଲ୍ କଟଲିରି ସେଟ୍ କୁ ଭଲପାଉ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେଟ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦୟାକରି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |
  କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ:
  ● ସାମଗ୍ରୀ: ବାଉଁଶ / ବିରଞ୍ଚ କାଠ |
  ● ଲୋଗୋ: ଲେଜର ଖୋଦନ 、 ହଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ 、 ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଲୋଗୋ-ପୋଡା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |
  ● ପାଟର୍ନ: ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ 、 UV ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ୟାଟର୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |

 • BBQ, ଫଳ ପାଇଁ ସନ୍ଚା 200PCS ଲଙ୍ଗ ବାଉଁଶ ବାଡି |

  BBQ, ଫଳ ପାଇଁ ସନ୍ଚା 200PCS ଲଙ୍ଗ ବାଉଁଶ ବାଡି |

  ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
  ● ନିରାପଦ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଉଁଶ ବାଡି ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ carefully ାରା ଯତ୍ନର ସହ ମନୋନୀତ ଏବଂ ସଫା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |ବାଉଁଶ ସ୍କେୟାରର ଟିପ୍ ଅନେକ ଥର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେୟାର ଫଳ ଏବଂ ଗ୍ରିଲ୍ ମାଂସକୁ ସହଜରେ ବିଦ୍ଧ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚର୍ମକୁ ସହଜରେ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ |ଏହି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ |
  ● ଉଚ୍ଚମାନର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ |ଆମର ସ୍କେୱର୍ 100% ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି |ବାଉଁଶର ଉଦ୍ଭିଦ ତନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କେୱର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ |ବାଉଁଶ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ od ବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ |ଏହା ପରିବେଶରେ କ pollution ଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ |
  ● ଏକାଧିକ-ବ୍ୟବହାର |ବାଉଁଶ ବିବିଏକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଯାତ୍ରା, ବାହାଘର ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ, ବାହାଘର ବିବାହ, ଏବଂ ବାହାଘର ବାରବିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଗ୍ରିଲ୍, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଏପରିକି ପିଠା ଏବଂ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି କାଠ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |ଆମର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପାସ କରିଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ବୋଲ୍ଡ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ |
  Os ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ |ଏକ BBQ ପାର୍ଟୀ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ, କିଏ ତେଲିଆ BBQ ତେଲ କିମ୍ବା ଫଳ ଏବଂ ଫଳର ଦାଗ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି?ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ, ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପାତ୍ର ସଫା କରିସାରିଛ |ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଟାଲ୍ ସ୍କେୱର୍ ସହିତ ତୁମ ପରି ସଫା କରିବାର କ .ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କେୱର୍ ପରି, ମାଂସ ଗ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ସ୍କେୱର୍ ଅଧିକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଅଟେ |
  ● ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ କାରବାର |ଏକ ଉପହାର ବାକ୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାଉଁଶ କଙ୍କାଳ ଆସେ |ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପହାର, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଘରେ ଖାଉଟି କିମ୍ବା ଗ୍ରିଲ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି |
  ବିକ୍ରୟ ପରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ |ଖୁସି ସପିଂ!

 • ସୁଞ୍ଚା 10 ଇଞ୍ଚ ସୁପର ମଜବୁତ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ |

  ସୁଞ୍ଚା 10 ଇଞ୍ଚ ସୁପର ମଜବୁତ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ |

  ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
  The ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ ନାହିଁ |ଏହି ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଡିନର୍ ପ୍ଲେଟ୍ 100% ସୁଗାର କେନ୍ ଫାଇବରରୁ ତିଆରି |ଏହି ପଦାର୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ |ଏହି କାଗଜ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଏବଂ ସବୁଜ |
  ● ନିରାପଦ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ |ଏହି ଡିନର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଏହାକୁ ଗରମ କରି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଚୁଲିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖାଯାଇପାରିବ |ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ତେଲ-ପ୍ରୁଫ୍ |ସୁପ୍ କିମ୍ବା ବାରବିକ୍ୟୁ ସହିତ ଯେପରିକି ଏହି ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁ ତେଲ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ |
  A ଏକ ପାର୍ଟୀ କରିବା ସହଜ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ, ଏହି ରାତ୍ରିଭୋଜନ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ବାରବାଟୀ, ପିକନିକ୍, ବାହାଘର, ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି, ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ |ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଚିନି ବାଇଟ୍ ଫାଇବରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କିଛି ସମୟ ପରେ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |
  ● ବଡ଼ ଆକାରର ପ୍ଲେଟ |ଏହି ପ୍ଲେଟର ଆକାର 10.25 ଇଞ୍ଚ |ଏହି ପ୍ଲେଟ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଧରିପାରେ |ଆପଣ ଏଥିରେ 4 ଟି ପିଠା କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ବରଗଡ ରଖିପାରିବେ |ପ୍ଲେଟ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବ raised ଼ାଯାଇଥିବା ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ଲେଟ ସହିତ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ |
  Sales ବିକ୍ରୟ ପରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ସୁଞ୍ଚା ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଖ ବ to ାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ଆମର ବାଗାସେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଟ୍ରେରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ |ଯଦି କ quality ଣସି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମର ପ୍ଲେଟଗୁଡିକରେ 100% ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |

 • ଆପେଟିଜର୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କାବୋସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପାଇଁ ସନ୍ଚା ବାଉଁଶ ସ୍କେୱର୍ସ |

  ଆପେଟିଜର୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କାବୋସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପାଇଁ ସନ୍ଚା ବାଉଁଶ ସ୍କେୱର୍ସ |

  ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
  ● ମାନକ ଆକାରଏହି ବାରବାଟୀ ବାଡିର ସାମଗ୍ରିକ ଲମ୍ବ 4.7 ଫୁଟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଲମ୍ବ 3.5 ଫୁଟ;ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିସ୍ ବର୍ଗ ଷ୍ଟିକ୍ ଶରୀର;ମୋଟେଇ ଏବଂ ମୋଟେଇ 0.12 ଫୁଟ |ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି 0.4 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ସହିତ ପ୍ୟାଡଲ୍ ଆକୃତିର;ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି;ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 100 ଟି ବାଡି ଅଛି |
  ଉଚ୍ଚମାନର କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରୀ |ଏହି ପ୍ୟାଡଲ୍ ଆକୃତିଗୁଡିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଉଁଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଂଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ |ଚାମ୍ଫେଡ୍ ଧାର, ଚିକ୍କଣ ଶରୀର ଏବଂ ଅଧା ପଏଣ୍ଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଶେଷ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଧରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତ-ପ୍ରାକୃତିକ, ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ od ବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ |ଏହା ପରିବେଶରେ କ pollution ଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ |
  Os ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ |ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଦ day ନନ୍ଦିନ ଭୋଜନ, ଥିମ୍ ପାର୍ଟୀ, ବୁଫେଟ୍, କ୍ୟାଟେଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଘର, ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ସେବା ଉପକରଣ ଭାବରେ ସନ୍ଚା ବାଉଁଶ ସ୍କେୱର୍ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏକ BBQ ପାର୍ଟୀ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ, କିଏ ତେଲିଆ BBQ ତେଲ କିମ୍ବା ଫଳ ଏବଂ ଫଳ ଦାଗ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି?ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଆଁରେ ଫୋପାଡି ଦିଅ, ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଡିସ୍ ସଫା କରିବା ସହିତ କରିସାରିଛ |ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଟାଲ୍ ସ୍କେୱର୍ ସହିତ ତୁମ ପରି ସଫା କରିବାର କ .ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ସ୍କେୱର୍ ପରି, ଗ୍ରିଲ୍ ମାଂସ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ସ୍କେୱର୍ ଅଧିକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଅଟେ |
  ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହାରଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଉଁଶ କଙ୍କାଳଗୁଡିକ 2 ରୁ 4 ଅଲିଭ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି |ସେଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ app ଭୋକ, ଛୋଟ ଫଳ ସ୍କେୱର୍, ଭଜା ଚିକେନ୍, ମିଠା, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ମିନି ବରଗଡ କକଟେଲ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗାର୍ନିସ୍ ଧରି ରଖିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  ● ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଶ quality ଳୀ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତତା |ଏହି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିଗୁଡିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ carefully ାରା ଯତ୍ନର ସହିତ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର, ବିଭାଜନମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।ଯଦି କ quality ଣସି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୁଏ, ଆପଣ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |

 • ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସୁଞ୍ଚା ଦୃ urdy ସୁରକ୍ଷିତ ବାଉଁଶ ଟୁଥପିକ୍ସ |

  ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସୁଞ୍ଚା ଦୃ urdy ସୁରକ୍ଷିତ ବାଉଁଶ ଟୁଥପିକ୍ସ |

  ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
  ● 100% ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶ |ଆମର ଟୁଥପିକ୍ସଗୁଡିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି |ବାଉଁଶ କଠିନ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |ତେଣୁ ଉଚ୍ଚମାନର ବାଉଁଶରୁ ନିର୍ମିତ ଟୁଥପିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ |ଏହି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଟୁଥପିକ୍ସଗୁଡିକ ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟୁଥପିକ୍ ଧାରକ, ପ୍ରତି ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତି 200 ଟୁଥ୍ ପିକ୍, ମୋଟ 15 ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ |ସମୁଦାୟ 3000 ଟୁଥପିକ୍ ଅଛି |ସମସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟୁଥପିକ୍ ଧାରକମାନେ ଏକ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ରଙ୍ଗୀନ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ |ମହତ୍ value ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶ ଟୁଥପିକ୍ ସେଟ୍, ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଟୁଥପିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରେ |
  ● ନିରାପଦ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ |ବାଉଁଶରୁ ନିର୍ମିତ ଟୁଥପିକ୍ସ ଜ od ବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଏବଂ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ |ଏବଂ ସନ୍ଚା କ add ଣସି ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିନା ଟୁଥପିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯାହା ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ |ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଚା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |
  Natural ପ୍ରାକୃତିକ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଟୁଥପିକ୍ସ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର ଖାଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜିଙ୍ଗିଭାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଖରାପ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ |
  ● ବହୁମୁଖୀ ଟୁଥପିକ୍ସ |ସମସ୍ତ ଛୁଟିଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ଚା ବାଉଁଶ ଟୁଥପିକ୍ସ ଏକ ଭଣ୍ଡାର ପାର୍ଟୀ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |ତୁମର ସୁନ୍ଦର କକଟେଲ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଟୁଥପିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯେପରି ତୁମର ଭୋକକାରୀ ଟୁଥପିକ୍ସ, ଅଲିଭ୍ ଟୁଥପିକ୍ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଫଳ ଟୁଥପିକ୍!
  ● ଗ୍ରାହକ-ପ୍ରଥମ: ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀର ସେବା ଦର୍ଶନ |ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି “ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାମର୍ଶରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ” |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ questions ଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଟୁଥପିକ୍ ସେଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ |ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉ |
  କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ:
  ● ସାମଗ୍ରୀ: ବାଉଁଶ / ବିରଞ୍ଚ କାଠ |
  ● ଲୋଗୋ: ଲେଜର ଖୋଦନ 、 ହଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ 、 ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଲୋଗୋ-ପୋଡା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |
  ● ପାଟର୍ନ: ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ 、 UV ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ୟାଟର୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |